Halikon Metsästysyhdistys ry

Metsästysseura Salosta, Halikonlahden rannoilta!

Tervetuloa Halikon Metsästysyhdistys ry:n sivustolle. Olemme metsästykseen ja riistanhoitoon aktiivisesti keskittyvä yhdistys, jonka tavoitteita on kestävän metsästysharrastuksen mahdollistaminen kannustavassa ja kehittyvässä ilmapiirissä!

Metsästysalueemme on vaihtelevaa varsinaisuomalaista joki-peltomaisemaa, jota reunustavat jylhät rannikkoseudun kalliot ja riistarikkaat merenranta-alueet.

Toimintamme keskiössä on:

  1. Eettinen ja vastuullinen metsästystoiminta ja riistanhoito.
  2. Lähiyhteisön, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö.
  3. Riistan havainnointi ja raportointi Suomen Riistakeskukselle kannan verotuksen suunnitteluun.
  4. Suurriistavirka-apu (SRVA) liikenteessä loukkaantuneiden tai vaaraa aiheuttavien eläinten jäljestäminen, karkottaminen tai talteen korjaaminen.
  5. Yhteisöllisen ja luonnoläheisen harrastuksen mahdollistaminen ja jatkuva kehitys.
Koulutamme ja kouluttaudumme jatkuvasti parantaaksemme metsästysharrastuksen kestävyyden, turvallisuuden ja eettisyyden toteutumista.

Aktiivinen ja kehittyvä toiminta vie eteenpäin

Yhdistystoiminta on sukupolvien murroksessa ja toiminnan jatkuvakehitys on tärkeää. Perinteiden ja niiden uudistaminen oikeassa suhteessa on mahdollistanut paremmin saavutettavan, juniorista senioriin aktivoivan harrastusmuodon. Seuraamme aikaamme ja kehitämme toimintaamme, välineitämme ja osaamistamme jatkuvasti.

Tuli