Tietoa meistä

Halikon Metsästysyhdistyksen yli 80 vuotisen historian aikana metsästys ja riistakannat ovat muuttuneet monilta osin. Sama käytännön periaate, luonnonehdoin toimimisesta, on kuitenkin aina seurannut toiminnan punaisena lankana.

Runsastuneet valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannat ovat viime vuosina olleet merkittävässä roolissa metsästyksellisessä toiminnassa. Näiden lisäksi alueella esiintyy runsaasti muuta riistaa, joten edellytykset metsästysharrastukselle ovat erinomaiset.

Muutama vuosi sitten siirsimme jo aikaisemmin hankitun kodan vuokratontilta omalle yhdistykselle hankitulle tontille. Samalla alkoi elintarvikehuoneistovaatimukset täyttävän lahtivajan rakentaminen, joka valmistui kauden 2020 alkuun.

Olemme myös olleet ensimmäisten joukossa uudistamassa sääntöjämme, jotta toiminnan jatkuvuus ja kiinnostavuus on saatu vastaamaan nykypäivän edellytyksiä. Kokemukset sääntöjen uudistamisesta ovat olleet hyvin positiivisia ja katsommekin toimintamme edellysten olevan hyvät myös jatkossa.

Olemme keskittyneet jousimetsästyksen kehittämiseen alueellamme. Tämä systemaattinen kehitystoiminta on mahdollistanut nykyiset erinomaiset edellytykset jousimetsästyksen harrastamiseen.

Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys Yhdistys